Regelmessig renhold er viktig for helsen til ansatte

regelmessig hjemmerengjøring

Riktig renhold er viktig for helsen. Regelmessig renhold er av stor betydning for våre rutiner innen hygiene, og påvirker derfor også vår velvære. Med godt renhold i din bolig forebygger du at bakterier sprer seg. Det vil forebygge mot sykdommer, som igjen kan redusere fraværet blant ansatte.

Få et tilbud

Det er helt gratis og uforpliktende

Dårlig renhold har flere helseeffekter

Det er vesentlig med rent vann, ren luft og sunn mat for å opprettholde en helsemessig standard både blant barn og voksne. Vesentlige miljøsykdommer som i dag er gradvis mer synlig blant befolkningen skyldes blant annet innendørs luftforurensning.

Sammenhengen mellom uheldige helseeffekter og dårlig renhold er dokumentert. I tillegg vil mangel på renhold gjerne gi tendenser av det man kan betegne som «syke bygg» syndromet. Med et dårlig inneklima vil det kunne oppstå symptomer som tørr hud, tørre slimhinner, luftveisinfeksjoner, tretthet, irritasjon av øyne, svelg og nese. Dette er alvorlige symptomer som vil kunne oppstå i varierende styrke hos noen arbeidstakere. På den andre siden vil det være andre arbeidstakere som ikke vil merke noen symptomer.

Regelmessig renhold gir et godt inneklima

Dagens forskning viser til at fuktighet generelt er en vesentlig kilde til at inneklimaet er dårlig, og at det i tillegg er påviste relasjoner mellom helseskader og fukt i bygninger, sopputvikling og utvikling av andre mikroorganismer.

For å forhindre at helseskader oppstår, anbefales det derfor å utføre daglig renhold og vasking på tørrest mulig måte. Støv som dannes inne i bygninger tilsier en kompleks miks av det som kan betegnes som biologisk materiale, og kan i tillegg inneholde skadelig muggsopp, midd, bakterier, pollen, tekstilfibre, samt flass og hår fra dyr og mennesker.

Allergisymptomer som Rhinitt (snue), astma hos sensitive mennesker og konjunktivitt (øyekatarr) kan oppstå om potensielt allergenholdig støv virvles opp. Dette er vesentlige symptomer som tilsier at innemiljøet i bygninger innehar stor betydning for ulike allergier og andre reaksjoner som blusser frem grunnet dårlig inneklima.

Du er ansvarlig for rengøringen

Ulike mikroorganismer som sopp, bakterier og virus finnes overalt, og fungerer i en god symbiose sammen med bakteriefloraen til oss mennesker. Dessverre er disse mikroorganismene så små at vi mennesker ikke kan se dem. Som en kilde til sykdom og allergier, er det derfor vesentlig at renhold og vasking er godt nok utført. Tarmbakterier er et eksempel på hvor farlig det kan være å ikke overholde rensligheten etter toalettbesøk. Tarmbakterier overføres raskt fra tarm, og til våre hender. 

Når hygienen ikke er god nok overføres derfor bakteriene raskt til dørhåndtak der de gjerne overføres til andre hender som har tatt i det samme dørhåndtaket. Vi har alle et stort ansvar med å opprettholde en personlig hygiene som er god nok slik at potensielle smitteveier for sykdommer brytes. Med gode nok rutiner og renholds prosedyrer i forhold til vasking, forebygges en spredning av mikroorganismer. 

Kontakt oss for hjelp med vaskingen

For å sikre en nøye og grundig vaskejobb, bør du kontakte et profesjonelt rengjøringsfirma. Vi i HN Renhold har over  15 års erfaring i renholdsbransjen, oppfyller alle kravene stilt av Arbeidstilsynet og har gode anmeldelser fra våre kunder. 

Vi utfører daglig renhold i Oslo og omegn. Ved å trykke på knappen under vil du kunne beregne kostnaden for vaskehjelp og kontakte oss for et tilbud. 

Få et tilbud

Det er helt gratis og uforpliktende

Del innlegg

Andre bloggposter

Meld deg på nyhetsbrev!