regelmessig hjemmerengjøring

Regelmessig renhold – Er synonymt med forebyggende helsearbeid

Riktig renhold er viktig for helsen din

Regelmessig renhold er av stor betydning for våre rutiner innen hygiene og påvirker derfor også vår helse. Med godt renhold i din bolig forebygger du at bakterier sprer seg, og derfor forebygges også sykdom blant boligens beboere. Det er vesentlig med rent vann, ren luft og sunn mat for å opprettholde en helsemessig standard både blant barn og voksne. Vesentlige miljøsykdommer som i dag er gradvis mer synlig blant befolkningen skyldes blant annet innendørs luftforurensning. Sammenhengen mellom uheldige helseeffekter og dårlig renhold er dokumentert. I tillegg vil mangel på renhold gjerne gi tendenser av det man kan betegne som «syke bygg» syndromet. Med et dårlig inneklima vil det kunne oppstå symptomer som tørr hud, tørre slimhinner, luftveisinfeksjoner, tretthet, irritasjon av øyne, svelg og nese. Dette er alvorlige symptomer som vil kunne oppstå i varierende styrke hos noen arbeidstakere, mens andre arbeidstakere vil ikke merke noen symptomer.

Dagens forskning viser til at fuktighet generelt er en vesentlig kilde til at inneklimaet er dårlig, og at det i tillegg er påviste relasjoner mellom helseskader og fukt i bygninger, sopputvikling og utvikling av andre mikroorganismer. For å forhindre at helseskader oppstår, anbefales det derfor å utføre renhold og vasking på tørrest mulig måte. Støv som dannes inne i bygninger tilsier en kompleks miks av det som kan betegnes som biologisk materiale, og kan i tillegg inneholde skadelig muggsopp, midd, bakterier, pollen, tekstilfibre, samt flass og hår fra dyr og mennesker. Allergisymptomer som Rhinitt (snue), astma hos sensitive mennesker og konjunktivitt (øyekatarr) kan oppstå om potensielt allergenholdig støv virvles opp. Dette er vesentlige symptomer som tilsier at innemiljøet i bygninger innehar stor betydning for ulike allergier og andre reaksjoner som blusser frem grunnet dårlig inneklima.

Ulike mikroorganismer som sopp, bakterier og virus finnes overalt, og fungerer i en god symbiose sammen med bakteriefloraen til oss mennesker. Dessverre er disse mikroorganismene så små at vi mennesker ikke kan se dem. Som en kilde til sykdom og allergier, er det derfor vesentlig at renhold og vasking er godt nok utført. Tarmbakterier er et eksempel på hvor farlig det kan være å ikke overholde rensligheten etter toalettbesøk. Tarmbakterier overføres raskt fra tarm, og til våre hender. Når hygienen ikke er god nok overføres derfor bakteriene raskt til dørhåndtak der de gjerne overføres til andre hender som har tatt i det samme dørhåndtaket. Vi har alle et stort ansvar med å opprettholde en personlig hygiene som er god nok slik at potensielle smitteveier for sykdommer brytes. Med gode nok rutiner og renholds prosedyrer i forhold til vasking, forebygges en spredning av mikroorganismer. Derfor er en profesjonell renholder alltid nøye og påpasselig med vask av eksempelvis dørhåndtak og andre kontaktflater som er vesentlige kilder til spredning av bakterier.

Ønsker du hjelp med vaskehjelp?

Bestill fast vaskehjelp her.

Del innlegg

Andre bloggposter

Meld deg på nyhetsbrev!