Daglig renhold er viktig for ansatte og bedriften

daglig renhold

Det er ingen som trives med å befinne seg på sted som er urenslig, og spesielt på en arbeidsplass. Daglig renhold handler mer enn om at lokaler skal se bra ut, det har også en rekke positive effekter. God renhold har vist seg å være viktig for trivsel, produktivitet og for å forebygge helseskader.

Vi ser på fordelene ved daglig renhold, hva som bør utføres og hvordan du sikrer at jobben blir gjort på en ordentlig måte.

Få et tilbud

Det er helt gratis og uforpliktende

Daglig renhold gir bedre arbeidsmiljø

Å ignorere kontorvask kan både forårsake misnøye og en svekket bunnlinje. Siden dårlig renhold kan være svært negativt for ens helse, kan det både føre til mer sykefravær og at ansatte havner i uføretrygd. 

Grunner til å utføre daglig renhold

Det er flere grunner til at en bedrift burde fokusere på å rengjøre ofte, og på riktig måte. Da vil bedriften kunne få et:

 • Bedre arbeidsmiljø: Bedre hygiene og innemiljø vil føre til økt trivsel på arbeidsplassen 
 • Lavere klimaavtrykk: Valg av rengjøringsmetoder og renholdssystemer fører til mindre bruk av vann og energi.  
 • Bedre økonomi: Bedriften vil tjene på riktig utført renhold ettersom det vil resultere i redusert behov for vedlikehold av kontoret og bedre helse blant de ansatte. 

Negative effekter ved å ignorere daglig renhold

Å fokusere på daglig renhold er svært viktig for en bedrift. Er man likegyldig til rengjøringen og ikke utfører det på riktig måte kan det gi negative effekter, som:

 • Mangelfull renhold av overflater hvor mat bearbeides kan føre til redusert holdbarhet
 • Inntak av infiserte matvarer kan føre til mage- og tarminfeksjoner
 • Mangelfull renhold av støv kan føre til innemiljøproblemer
 • Unødvendig bruk av ressurser som vann, energi og emballasje
 • Materialskader som følge av feil vedlikeholdsmetoder- og midler. 


I dag er det et stort fokus på daglig renhold blant bedrifter. Dette er flott å se at flere har forstått viktigheten av daglig renhold, både i forhold til de ansatte, men også for å redusere bedriftens klimaavtrykk. 

Her skal faktisk koronapandemien få en klapp på skulderen. Pandemien førte nemlig til et økt fokus på daglig renhold i bedriftslokaler. Dette har bidratt til å øke standarden, og en bedrifts omdømme kan stå på spill dersom man ikke tar renhold på alvor. 

Bestill gratis befaring

Det er helt gratis og uforpliktende

God planlegging er essensielt

God planlegging er essensielt for å kunne utføre et godt renhold. Dersom man skal utføre rengjøringen er det viktig å ta hensyn til alle miljømessige aspekter samt andre forhold som materialer og overflater, aktuelle lover og forskrifter, 

En annen faktor som er svært viktig å tenke på er kundens og brukernes ønsker. En god relasjon med kunden og rengjøringsfirma vil gjøre planleggingen enklere. Når man inngår en avtale med et rengjøringsfirma er det allikevel hensynet til renholdere som er det aller viktigste. Dette gjelder i forhold til valg av rengjøringsmetoder, kjemikalier og utstyr. 

Daglig renhold bør innebære alle overflater opptil 3 meter. Dette gjelder gulv, innredninger, inventar, vegger opp til himling, dører, høye overflater og himlingsoverflater. Dette gjelder også fjerning av støvansamlinger og spindelvev. 

Ofte ønsker bedrifter også at renholdere tar seg av andre oppgaver, som komprimering av returpapir, oppvask i tekjøkken og vanning av blomster. Dette kan selvfølgelig også inkluderes så lenge det inngår i renholdsplanleggingen. Det er dog viktig at slike serviceoppgaver blir avklart på forhånd. 

Lavt støvnivå gir færre korttidsfravær

I 2000–2001 gjennomførte SINTEF Byggforsk (tidligere Norges Byggforskningsinstitutt) en intervensjonsundesøkelse som omhandlet effektene av fokus på støv på overflater i et kontorbygg. Intervensjonen ga en reduksjon på 39% i korttidsfravær. I kontrast økte fraværet med mer enn 5% i kontrollgruppa, hvor det ikke ble gjennomført endringer i renholdet. 

Dette er med på å fortelle hvor viktig det er å holde støvnivået nede på et moderat nivå. Å måle støvfallsraten er et viktig hjelpemiddel når man skal måle støvnivået på forskjellige overflater. Resultatet av målingene bør vise et støvdekke på under 0,5%. 

Gjennom vår service utfører vi målinger av støvfallsraten. På den måten vil vi finne ut om lokalene har et høyt støvdekke eller ei. I så fall kan vi systematisk gå til verks for å redusere støvdekken. 

Mye støv i lokalene kan bidra til:

 • Trøtthet
 • Irriterte øyne
 • Tørr luft
 • Lavere konsentrasjonsevne
 • Lavere produktivitet

Noe du lurer på?

Still oss gjerne spørsmål

Hvor ofte bør renholdet utføres i bedriftens lokaler?

Når du bestiller rengjøring for din bedrift er det ikke slik at alle områder trenger å vaskes hver dag. Når vi utfører rengjøring i bedrifter følger vi gode rutiner slik at din bedrift innfrir arbeidsmiljøloven som krever tilfredsstillende renhold av arbeidsrom,  oppholdsrom og sanitærrom.  

Her er noen anbefalte renholds- og kvalitetsfrekvenser:

 • Gulvflater i korridorer: 2 – 5 ganger i uka
 • Trapper: 3 – 5 ganger i uka
 • Bordflater: 1 – 3 ganger i uka
 • Dusj: Alle virkedager


I tillegg til dette omfatter regelmessig renhold rengjøringsrelaterte serviceoppgaver, som etterfylling av sanitærartikler på sanitærrom og avfallshåndtering. Dette er oppgaver vi tar på oss når vi rengjør lokaler. 

Dette inngår ikke i regelmessig renhold

Det er også viktig for bedriften å være bevisst på hvilke rengjøringsområder som ikke omfatter regelmessig renhold av bedrift. Dette gjelder blant annet:

 • Funksjonsflater som tastaturer og fronter på dataskjermer (kan avtales som tilleggstjeneste) 
 • Overflater over himlinger
 • Utstyr lagret i skap
 • Andre personlige gjenstander og utstyr som tilhører brukeren av lokalet

Konsentrer deg om jobben – la oss ta oss av rengjøringen

Det er mange lover å ta hensyn til når man skal planlegge renhold. Dette gjelder blant annet:

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
 • Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 • Lov om vern mot forutsetninger og mot avfall (forurensningsloven)
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven)

Den enkleste måten å følge disse rådene på er å samarbeide med en godkjent rengjøringsfimra. 

HN Renhold er en offentlig godkjent bedrift og totalleverandør av renholdstjenester. På den måten er du forsikret at vi følger alle overnevnte lover og regler.   

Bestill gratis befaring

Det er helt gratis og uforpliktende

Del innlegg

Andre bloggposter

Meld deg på nyhetsbrev!