Vilkår

sist endret 01.05.2022

Om selskapet: HN Renhold med organisasjonsnummer 898436292 er et aksjeselskap.

Selskapet tilbyr et bredt utvalg av rengjøringstjenester til privatkunder og bedrifter.

Vilkårene trer i kraft den 02.05.2020 (sist oppdatert 01.05.2020 og er tilgjengelige på HN Renholds sine nettsider (hnrenhold.no , hjemmerengjoring.no).

Disse vilkårene gjelder mellom HN Renhold AS og sine kunder, herunder både private og bedriftskunder (heretter kalt «Kunde») ved rengjøring av bolig/bedrift. HN Renhold AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene.

Formålet med vilkårene er å fastslå hvilke vilkårene og betingelsene gjelder for at HN Renhold AS skal gi kunden en profesjonell rengjøringstjeneste.

 

VILKÅR FOR FLYTTEVASK (og visningsvask, byggvask, engangsoppdrag)

Om tjenesten: Flyttevask er en grundig utvask av tom bolig etter utflytting.

Informasjonsplikt: Kunde står ansvarlig for å gi HN Renhold AS viktig informasjon om oppdraget, som størrelse på boligen, tilgjengelighet når det gjelder vindusvask, takhøyde, spesielle forhold som for eksempel meget skitten bolig, eller nedrøykt bolig.

Vår standard flyttevask tjeneste gjelder umøblerte boliger. Så kunden har ansvar for å opplyse om at det er møbler i boligen (gjelder ikke innebygde møbler, som kjøkkenskap, garderobe, baderomsmøbler).

HN Renhold kan påta seg oppdraget i møblerte boliger, med et tillegg i pris. Dette avtales med kunden på forhånd.

Våre tjenester tar utgangspunkt i at boligen har vært vedlikeholdt og rengjort på regelmessig basis. Alt utover standard rengjøring skal avtales på forhånd.

Rengjøring av vegger:

Ved flyttevask rengjør HN Renhold vegger og tak ved å bruke tør mopp og på denne måten fjerner vi støv fra disse flater. Vi utfører ikke vask av vegger med våt mopp- dette for å unngå skjolder og misfarging.

Rengjøring av hvitevarer

En standard flyttevask-service inkluderer rengjøring 2 hvitevarer som består som regel av følgende: et kombinert kjøleskap med fryser og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Dersom kunde ønsker vask av flere hvitevarer så bestilles det av kunden som tilleggstjeneste.

Ved bestilling av hvitevareservice og utvidet/øvrig hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:

 • Ved vask av kjøleskap og fryser – må disse være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under og trekk de frem hvis det skal vaskes bak
 • Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom kunde har dobbelt glass i komfyr – gjør vi oppmerksom på at vi har ikke mulighet å vaske mellom disse. Skal vi vaske bak komfyren, må den trekkes frem før vi kommer.
 • Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig. Sluk og slanger vi være renset av oss når disse er tilgjengelige. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig med passende middel.
 • Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass.

Annet viktig informasjon ved flyttevask:

– Vask av flater forutsetter underlaget tåler bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer i boligen som ikke tåler dette, må det varsles i forkant av oppdraget.

 • Tjenestene inkluderer ikke avkalkning/rens av fuger.
 • HN Renhold medbringer alt av utstyr og vaskemidler-, og møter som standard med et team på 2-3 personer dersom annet ikke er avtalt. Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her: https://www.hnrenhold.no/flyttevask
 • Støvtørking av vegger og tak – vi støvtørker lett tilgjengelige flater inntil 180 cm i høyden. Det skal ikke være behov for å bruke krakk eller annet hjelpemiddel for å komme til flatene forbundet med støvtørking. Dersom man ønsker utvidet støvtørk bestilles dette som en ekstratjeneste.
 • Av HMS hensyn flytter vi ikke tunge gjenstander eller møbler under vask. Vi kan vaske bak disse dersom de dras frem før oppdraget starter
 • Vi gjør oppmerksom på at fjerning av kalk i våtrom er en tilleggstjeneste og ikke en del av en standard service. Fjerning av kalk er tidkrevende, og krever spesialmidler.
  Flyttevask omfatter ikke vask av tekstilmøbler som sofa, stoler e.l.

Underleverandør: HN Renhold AS kan i noen tilfeller bruke en samarbeidspartner til å utføre et flyttevask-oppdrag.

Kansellering av oppdraget: Når flyttevask er booket inn og bekreftet av kunden per mail eller telefon anser vi dette som en bindende avtale. Kunde har anledning til å kansellere oppdraget minst 3 dager før oppstart av oppdraget (dette vil ikke påføre kunden kostnader)

Dersom oppdraget kanselleres senere enn 3 dager før startdato på oppdraget belastes kunden med 50% av prisen på oppdraget.

Ved bestilt flyttevask vær oppmerksom på følgende:

 • Kanselleres oppdraget senere enn 1 virkedag før startdato, faktureres beløpet i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig på epost (post@hnrenhold.no)eller SMS (tlf. 46920262).
 • Blir utførelsen av oppdraget forsinket grunnet uforutsette hendelser, innrømmes ikke erstatningsansvar for tap av arbeidstid, ulemper eller andre følgeskader for kunden.
 • HN Renhold tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.
 • Kunden må tilrettelegge hjemmet og gi nødvendig informasjon slik at oppdraget kan utføres i henhold til avtale. Det er kundens ansvar å dra frem utstyr, sørge for at utstyret ikke er tilkoblet strøm samt løsne eventuelle deksel det skal vaskes under.
 • Pris for flyttevask forutsetter at boligen er tømt for innredning og møbler og har tilstrekkelig belysning. Utvendig vask av terrasse, eksterne boder og garasje er følgelig ikke inkludert i dette – det bestilles som en ekstra tjeneste.
 • Av HMS hensyn flytter vi ikke tunge gjenstander eller møbler under vask. Vi kan vaske bak disse dersom de dras frem før oppdraget starter

Betaling: Faktura for utført flyttevask sendes per epost ca 3 dager etter utført tjeneste. Fakturaen sendes direkte fra vårt regnskapssystem (Tripletex).

 

PARKERING IFM VASKEOPPDRAG 

Kunde skal informere HN Renhold AS i tilfelle det ikke fins offentlig parkeringsplass/ gateparkering. Ved manglende parkeringsplass skal kunde avtale for eksempel bruk av egen parkeringsplass eller gjesteplass.

HN Renhold AS har rett til å avbestille et oppdrag (flyttevask, byggvask, visningsvask) i tilfelle hvor der ikke er mulig å parkere bilen på oppdragsstedet eller i nær avstand som gjør det mulig å bære ut utstyr. Kunde har også plikt til å informere om spesielle forhold ifm parkering som for eksempel: veiarbeid, sperret vei,  perioder når gatene vaskes etter vinteren osv. 

 

Det kan påløpe ekstra kostnader som kunde skal godkjenne på fårhond. For eksempel:  når det er sannsynlighet at bilen får bot for feilparkering. ( her faktureres det ekstra kun selve kostnaden).

Ved avbestilling der det er umulig å utføre oppdrag og ved manglende informasjon om parkeringsvansker fra kunde – faktureres kunde halv pris av den opprinnelig faktura.

 

_______________________________________________________

VILKÅR FOR HJEMMERENGJØRING

Om tjenesten

Ved foreliggende avtale mellom kunden og HN Renhold AS plikter selskapet å utføre arbeidet i henhold til avtalen. HN Renhold AS er forpliktet til å utføre tjenesten på en god måte og i henhold til sine interne krav og rutiner.

Avtalen mellom Kunden og HN Renhold AS anses å være inngått når bestillingen er bekreftet til kunde via e-post.

Våre arbeidstider: Vi jobber morgenskift, fra kl. 8:00, og ettermiddagsskift fra kl.11-13.

Fast vaskedag og tidspunkt avtales med kunden på forhånd. Ved endring av ønsket dato for rengjøring må kunde ta kontakt minst 2 dager før oppstart av den avtalte rengjøringen.

Ved engangsoppdrag som omfatter vanlig hjemmerengjøring er vår minimumstid 2 timer per oppdrag.

Timepris for engangsoppdrag er: 600kr inkl. mva.

Regelmessig rengjøring inkluderer følgende:

Stue/ oppholdsrom

Støvsuging av gulv og gulvvask i alle rom

Støvtørking på tilgjengelige overflater og møbler

Støvsuging av sofa og stoler

Tørking av vinduskarmer og speil 

Flekkfjerning på dørkarmer, dørhåndtak og brytere

Soverom

Fjerning av støv på alle tilgjengelige flater og møbler

Støvsuging og gulvvask

Tørking av vinduskarmer, nattbord, speil og andre glatte overflater

Flekkfjerning på dørkarmer, dørhåndtak og brytere

Kjøkken

Utvendig vask av skap og vask av håndtak 

Rengjøring av vask, kran og platetopp

Utvendig vask av hvitevarer

Vask av benkeplate og fjerning av støv på alle tilgjengelige overflater

Støvsuging og gulvvask, Rengjøring av søppelskap, Tømming av søppel

Bad/ WC

Vask av dusj, dusjvegg, servant, armatur, toalett, speil og badekar

Utvendig vask av baderomsmøbler

Støvtørking på alle tilgjengelige flater

Støvsuging av gulv og gulvvask

Tømming av søppel

Tjenester utøver overnevnte regnes som ekstra tjenester og faktureres i tillegg til det avtalte beløpet for regelmessig rengjøring. Det avtales på forhånd med kunden om ekstra tjenestene utføres på timebasis, eller om de faktureres med fastbeløp.

Eksempler på ekstra tjenester:

 • Vindusvask
 • Vask av hvitevarer innvendig
 • Vask av veranda/balkong
 • Rengjøring bak/under møbler (med forutsetning at disse dras frem av kunden)
 • Vask av veggfliser på badet

Vaskemidler og ryddighet i boligen:

 1. De fleste av våre renholdere bruker offentlig transport. Dette fordi vi ønsker å beskytte miljø, samt at reise mellom kundene er raskere med kollektiv en med bil.

Dette gjør at vi har ikke mulighet å til komme til oppdrag med egne vaskemidler, og derfor kunden må stå ansvarlig for dette.

Det som kunden bør stille til vår disposisjon er:

Støvsuger (ikke robotstovsuger), mopp, bøtte, et par mikrofiberkluter, tørkepapir, vaskemidler til kjøkken, bad, glass og gulv.

Kunden har mulighet å bestille en startpakke med vaskemidler.

Den kan bestilles via mail (eller vår bestillingsskjema) og den koster 299kr ekstra. Hvis kunde bestiller startpakken står kunden kun ansvarlig for støvsuger og mopp.

 1. Boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Kunder skal sørge for å sikre renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt.
 2. Gulvene skal være ryddet fra ting som klar, leker og andre eiendeler slik at rengjøringen kan utføres på en nøyaktig måte.

Forberede rommene som skal vaskes slik at vi enkelt kommer til for utførelse av vask.

 1. Dyr og sikkerhet: Kunden skal sørge for å opplyse om at det er dyr/kjæledyr på stedet der oppdraget utføres. Når det er dyr i huset er kunden ansvarlig for å holde denne i et bur, på et lukket rom eller ute i hagen. Slik at renholderen ikke forstyrres under arbeidet.
 1. Kunde er ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for renholder. Hvis renholder mener utførelsen av tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra kunden vil kunden likevel belastes fullt for tjenesten.

Kansellering/endring av tid: Kansellering av en vask eller endring av tid for vask kan gjøres 48 timer før avtalt startspunkt. Kanselleringene som gjøres senere enn 48 timer vil bli fakturert med 50% av beløpet som vasken skulle bli fakturert for. Endring eller kansellering av rengjøring meldes til epost: post@hnrenhold.no

Eller telefon: 469 20 262

Fakturering: Faktura utstedes etterskuddsvis 1 gang per måned med 7 dagers betalingsfrist, og sendes vanligvis på slutten av hver måned. Kundene som har rengjøring flere ganger i måneden får faktura med samlet beløp av alle rengjøringer som ble utført denne måneden.

Nøkler: Ved fast rengjøring er det kundenes ansvar at HN Renhold har tilgang til boligen for oppdraget. Dersom kunden ikke er hjemme når oppdraget utføres så skal kunden sørge for en ekstra nøkkel, eller et avtalt sted hvor nøkkelen skal ligge. Nøklene til kundene våre oppbevares i et låst skap i våre kontorlokaler, utilgjengelige for uvedkommende.

Økning av pris: Vi tar forbehold på at timeprisen kan bli økt i henhold til inflasjon. Kunden får skriftlig informasjon om dette på e-post. Prisregulering gjøres fast 1 gang per år i forbindelse med årlig tariffoppgjør i mai.

Oppsigelse/Avtalen: Avtale er løpende til den sies opp av kunden eller HN Renhold AS.

Kunde har anledning til å si opp avtalen med 7 dagers oppsigelsesfrist. Kunden har rett til å si opp avtalen umiddelbart, dersom HN Renhold AS ikke leverer tjenestene i henhold til avtalen.

Mangelfull leveranse: klage fra Kunden skal rapporteres innen 48 timer på til E-post: post@hnrenhold.no, eller Telefon: 46920262

Om det foreligger mangler/avvik ved fast rengjøring, vil kunden få tilbud om avslag i pris. Renholderen som har utført tjenesten får informasjon om manglene og sørger for at disse ikke forekommer ved neste rengjøring hos kunden. Dersom kunde melder mangler/avvik for en annen gang, setter HN Renhold AS en annen renholder for dette oppdraget/kunden.

Taushetsplikt:

Alle ansatte i HN Renhold AS har plikt til å ikke dele opplysninger om kunden eller hans/hennes personlige forhold som de har blitt oppmerksom på. HN Renhold AS vil ikke utlevere kundens opplysninger til noen tredjeparter.

Endringer i personalet: HN Renhold AS sikrer at en kunde får en fast renholder hver gang, men i tilfelle av sykdom eller ferie vil rengjøringen bli utført av en vikar.

Hvis en kunde er ikke fornøyd med rengjøring av sin faste renholder, så setter HN Renhold AS en annen ansatt til dette oppdraget.

Forsikringer: HN Renhold AS har ansvarsforsikring hos IF Forsikring, så våre kunder er forsikret dersom vi, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Hvis, noe skulle bli ødelagt når renholdet utføres, må kunden ta kontakt umiddelbart, og senest innen 48 timer. Ved erstatning følges det normale forsikringsvilkår hvor det gjøres fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Kvalitetsgaranti: HN Renhold AS har kvalitet- og fornøydgaranti på alle sine renholdstjenester. Dette innebærer at kunden kan innen 48 timer fra tiden oppdraget tok sted melde fra via e-post (post@hnrenhold.no) eller telefon (46920262) om eventuelle avvik rundt utført tjeneste/service. HN Renhold forbeholder seg retten til utbedring av avviket, dette skal vanligvis skje senest nærmeste virkedag etter at melding om avviket er mottatt.

I tilfelle der avviket gjelder fast rengjøring vil renholderen få informasjon om avviket og pålagt at dette forbedres ved neste rengjøring. Kunde kan også få tilbud om reduksjon i pris, dersom avviket/avvikene er alvorlige.