byggvask i oslo

Hva er byggvask og finnes det en rett måte å gjøre det på?

Byggvask er renhold i forbindelse med byggeprosessen. Alle som jobber i bransjen vet at et byggeprosjekt medfører mye rot, skitt, støv, smuss og flekker. Det er kanskje åpenbart at dette er noe man rydder og vasker bort før framtidige brukere ankommer, men det er en del ting man bør være klar over før man kaster det bort som noe trivielt. 

Det avfallet som legger seg under en byggeprosess skaper et dårlig og usunt inneklima, ikke bare for de som skal flytte inn når alt er overstått, men også arbeiderne som oppholder seg i bygget under prosessen. Med et profesjonelt utført byggrenhold som systematisk gjennomføres gjennom hele prosessen sørger man for et godt inneklima og arbeidsmiljø for de ansatte. Og ikke bare det, en ren og ryddig arbeidsplass kan være et effektivt middel for å forhindre sykdom, skader, ulykker og fravær.

Og for de nye brukerne av bygget er det minst like viktig med et riktig rengjort bygg. Et nybygg som ikke har blitt rengjort skikkelige kan ha forurensning fra byggeperioden som etterhvert utvikler seg til sopp, mugg, bakterievekst og byggskader. Det sier seg selv at dette ikke er oppskriften på et godt inneklima, og det kan ha ettervirkninger med alvorlige konsekvenser for både mennesker og bygninger.

Derfor er det viktig å ansette profesjonelle vaskefirmaer med erfaring og kompetanse innen byggvask for å bidra med renholdet under byggeprosessen. Man må være føre var, tenke miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og overlate renholdet til de med riktig kunnskap. Vi har denne kunnskapen og utfører ulike typer renholdsoppdrag i forbindelse med byggeprosjekter. Du som kunde velger selv hva du ønsker å benytte deg av.

Hva skjer under byggvasken?

Men du lurer kanskje på hvordan det foregår? På samme måte som byggeprosessen kan også byggvasken bestå av flere faser:

Forberedelse:

Før vi setter i gang leverer vi alt av nødvendig utstyr og vaskemidler til oppdragsstedet. Deretter tas renholdspersonalet med på en omvisning rundt i lokalene som skal rengjøres, før vi deler ut oppgaver og holder en presentasjon av renholdsplaner. Etter presentasjonen deler vi ut renholdsutstyret.

Avsluttende byggrengjøring:

Ved en avsluttende byggrengjøring ryddes og rengjøres alle flater i det ferdige bygget før det overleveres. Dette er en grov form for byggrenhold og innebærer:

 • Vask / tørk av alle flater
 • Vask av tekniske rom
 • Vask / tørk av utvendige innredninger
 • Støvsuging av alle horisontale flater

Mellomfase

Dette er en rengjøring som gjennomføres etter den grove byggrengjøringen og før den klargjørende byggrengjøringen. I mellomfasen anbefales det enten byggrenhold ukentlig eller annenhver uke.

Klargjørende byggrengjøring:

En klargjørende byggrengjøring er en rengjøring av alle flater etter overleveringen, men før bygget tas i bruk. Dette er en lettere form for hovedrengjøring, en finvask som innebærer:

 • Fjerning av resterende støv
 • Fjerning av fingeravtrykk
 • Fjerning av flekker på innredning

En klargjørende byggrengjøring gjennomføres som regel et par dager etter utført sluttvask, og dette er fordi det ovennevnte ofte kan legge seg på overflater etter sluttvasken også.

Rent tørt bygg-ansvarlig

Gjennom hele byggrenhold-prosessen sikrer vi en RTB-ansvarlig som sørger for systematisk renhold i byggeprosessen. Vår RTB-ansvarlige har kompetanse og erfaring, og vil i stor grad være tilgjengelig for både renholdspersonalet og prosjektlederen for byggingen. Oppgavene til RTB-ansvarlig er:

 • Utarbeidelse og distribusjon av renholdsplaner, løpende oppdatering av planene i byggetiden.
 • Koordinere alt byggrenhold på byggeplassen.
 • Administrere byggrenhold i egen regi.
 • Loggføre alt utført byggrenhold i egen regi.
 • Avviksbehandling.

Hva koster det?

Prisene på byggrenhold varierer fra oppdrag til oppdrag. Dette er fordi det er mange komponenter som inngår i grunnlag for prisberegning. Det er blant annet totalt gulvareal og areal av vinduer / glassfasader (m2), og vi er avhengige av tegninger fra byggentreprenøren/kunden, da høyder da tas ut av snittegningene.

Men ikke nøl med å ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på byggrenhold, vi bistår deg gjerne gjennom byggeprosessen.

Del innlegg

Andre bloggposter

rengjøring, kjøleskap

Hvordan rengjøre kjøleskap

Hvordan rengjøre kjøleskapet Kjøleskapet blir ofte oversett i hverdagsrengjøringen. Det er fort gjort å overfylle kjøleskapet og glemme å ta ut matvarer som ikke blir

Les mer»

Meld deg på nyhetsbrev!