Alt om byggrenhold – dette er viktig å huske på!

Byggrenhold

Når man skal i gang med å bygge er det essensielt at man følger alle reglene om renhold. Dette er viktig både under byggingen og for å få et godt innemiljø i ferdig bygning.

Dersom du er et byggefirma som skal i gang med å bygge, er det nødvendig at du følger alle reglene rundt renhold. Hvis ikke risikerer du å bryte arbeidsmiljøloven.

I denne artikkelen kan du lese om alt du trenger å vite om renhold under byggeprosjekter. Dersom du trenger et rengjøringsfirma til ditt byggeprosjekt, tilbyr vi byggvask i Oslo og omegn. 

Få gratis befaring

Det er helt gratis og uforpliktende

Rengjøring i byggeperioden

Når man skal i gang med et byggeprosjekt er det flere ting man er nødt til å tenke på, og renhold er én av dem. Å fokusere på renhold er viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø under byggingen og et godt innemiljø når bygget er ferdig.  

Overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort og frie for synlig støv og fett før bygningen tas i bruk. Dette begrenser forurensningsmengden til inneluften og sikre god inneluftkvalitet.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal man innrette arbeidsplassen slik at arbeidsmiljøet gjennomføres på en forsvarlig måte. Loven innebærer blant annet at man må sørge for at arbeidsrom og sanitær- og velferdsrom blir holdt ved like og er rene og ryddige.

Hva bør byggrenhold inkludere?

I forbindelse med byggeprosessen skiller man byggrenhold ut fra forskjellige faser, som pågår fra bygget er lukket, og rengjøringen i avslutningsfasen av byggeperioden. Under kan du hva som bør omfattes under og i slutten av byggeperioden.

Byggrenhold under byggeperioden bør inkludere:

 • Støvsuging av utsatte installasjoner som tekniske rom, sjakter og rørgater
 • Vaske overflater i vegger, over himling og i andre hulrom, før de forsegles
 • Rengjøring av installasjoner som ventilasjonsanlegg før overlevering
 • Grundig hovedrengjøring av alle overflater før innflytting

 

Avsluttende rengjøring av byggeperioden bør inkludere: 

 • Fjerning av avfall
 • Rengjøring av alle innvendige overflater, som fastmonterte innredninger, himlinger, lister og skap
 • Rengjøring av flater og installasjoner over demonterbare himlinger
 • Pussing av vinduer
 • Rengjøring og overflatebehandling av harde og halvharde gulvbelegg

Rengjøringsmetodene er viktig for helsen

Det er viktig å vite hva slags rengjøringsmetoder man skal ta i bruk når man skal i gang med å gjennomføre et byggvask. Dersom man bruker feil rengjøringsmetoder eller -midler kan dette skade både materialer og overflater, men det kan også være svært helsefarlig.

 Man skiller gjerne mellom tørre og fuktige rengjøringsmetoder. Det er viktig å være klar over denne forskjellen for at byggrengjøringen gjøres på en forsvarlig og effektiv måte.

Oversikt over metoder for tørre rengjøringsmetoder:

 • Støvsuging – Egner seg best i lokaler der gulvet ikke er ferdig lagt, eller hvor ferdige gulv er beskyttet med papp. Entreprenørene bør ha egne støvsugere som kan kobles til verktøy brukt ved støvende arbeidsoperasjoner.
 • Tørrmopping – Er godt egnet for å rengjøre ferdig gulv med lite smussinntråkk og forurensing. Gulvet bør være lite utsatt for flekker og være smussavisende. Det kan være lurt å benytte seg av oljeimpregnerte garnmopper.
 • Støvtørking – Dette brukes for å fjerne støv og løst smuss på flater under byggeperioden, samt i innredninger og inventar i forbindelse med avsluttende og klargjørende byggrengjøring. Støvtørking kan gjøres med en inventarmopp.
 • Teppebørstesuging – For å rengjøre tepper ved avsluttende og klargjørende byggrengjøring.

 

Det er viktig å bruke rett utstyr når man gjennomfører byggvask. Ved å følge disse metodene vil man forsikre at det gjøres på riktig måte. Som nevnt tidligere er det viktig å følge en annen metode ved fuktig rengjøring.

Metoder for fuktig rengjøring:

 • Fuktmopping – Dette brukes for å rengjøre gulv i mindre forurensende områder som er utsatt for flekker. Man kan bruke fuktmopping til rengjøring av vegger og himlingsoverflater som tåler litt fuktighet i forbindelse med avsluttende byggrengjøring. Man kan bruke sentrifugetørre blandingsmopper for fuktmopping
 • Våtmopping – Dette bruker på områder hvor det er mye smuss som løses opp i vann. Det kan være i for eksempel åpninger eller inngangspartier hvor det trekkes inn mye søle og slaps. Benytt en garnmopp for å utføre våtmopping.
 • Avtørking med fuktig klut – Dette kan benyttes i forbindelse med rengjøring av vegger, inventar og installasjoner. Blir brukt mest i den avsluttende delen av byggrenhold. Her kan man benytte seg av sentrifugetørre mikrofiberkluter.
 • Vasking med kombinasjonsmaskin – Dette blir brukt for å rengjøre store, frie flater på steder hvor det søles mye. Kombinasjonsmaskin er kombinerte skure- og sugemaskiner.
 • Maskinell skuring – Dette blir brukt for å fjerne store mengder fastsittende smuss fra gulvet. Man kan blant annet bruke maskinell skuring i forbindelse med oppsetting av nye steingulv og andre harde belegg.
 • Tepperens – Dette kan være nødvendig dersom teppene er misfarget som følge av inntråkk av fuktig smuss, væskesøl e.l. For tepperens benytter man ekstraksjonsmaskin.

Hvordan kontrollere rengjøringskvaliteten?

Det er normalt at man kontrollerer rengjøringskvaliteten i de forskjellige fasene i en byggeprosess. Under selve byggrenholdet er det i ofte tilfeller tilstrekkelig med en subjektiv, visuell vurdering av utført rydding og renhold. 

Når bygningen skal overleveres er det dog vanlig at rengjøringskvaliteten måles med stikkprøver. Blant annet bør støvdekkeprosenten måles så raskt så mulig og helst 4 timer etter at rengjøringen er ferdiggjort. Det er normalt å benytte seg av NS-INSTA 800 – et system for å fastsette og bedømme renholdskvaliteten. Å benytte seg av NS-INSTA vil man sikre at rent er rent og at avtalen mellom byggefirma og renholdsfirma fungerer på en god måte.

Få gratis befaring

Det er helt gratis og uforpliktende

Viktig å tenke på ved overlevering

Ved overlevering er det viktigst å konsentrere seg om målingene på horisontale flater. Følgende overflatekategorier bør måles systematisk:

 • Inventarer opp til 1,8 meter, som bordplater, hyller osv. 
 • Horisontale flater over 1,8 meter, som høye hyller, skaptopper osv. 
 • Innvendige horisontale flater i innredninger
 • Gulv
 • Innvendige flater i ventilasjonskanaler og ventilasjonsaggregat


Overflater skal rengjøres og vedlikeholdes som om bygningen skulle være satt i drift i tiden etter klargjørende byggrengjøring og frem til bygningen tas i bruk. 

Trenger du hjelp til byggrenhold?​

Erfaringer fra oppfølging av byggeprosjekter de senere årene har vist at det er stor variasjon i antall avvik fra prosjekt til prosjekt, og flere har meldt om manglende rengjøring og rydding generelt sett. Ut fra disse erfaringene er dette viktige faktorer for å gjennomføre en ren, tørr og ryddig byggeprosess:

 • Ansvarsfordelingen mellom entreprenører bør være fastsatt før prosjektet starter
 • Noen må stå til til ansvar og disponere ressurser til å fjerne felles smuss
 • Det er viktig å drive kontinuerlig holdningsskapende arbeid
 • Budskapet og ansvaret må være godt kommunisert for alle, gjerne ved hjelp av tegninger og fargekoder
 • Innføre eventuelle krav om værbeskyttet bygging
 • Krav om å holde arbeidsplassen ryddig og bruke avfallscontainere flittig


Husk at det kan komme uenigheter mellom byggefirma og rengjøringsfirma underveis i byggeprosjektet. Disse uenighetene kan forhindres dersom man har en god kommunikasjon og fått skrevet en tydelig og klar kontrakt på forhånd. 

Kontakt oss for gratis befaring

Dersom du er en entreprenør eller et byggefirma er det viktig at du følger arbeidsmiljøloven om renhold i forbindelse med bygging. Den enkleste måten å gjøre på er å samarbeide med et rengjøringsfirma som har god erfaring med slik type arbeid.

Vi i HN Renhold har flere samarbeid med byggefirmaer og har lang erfaring med å utføre byggrenhold i henhold til lovene. Du kan kontakte oss her for en gratis befaring.

Del innlegg

Andre bloggposter

Meld deg på nyhetsbrev!