HN Renhold AS sine rutiner i forbindelse
med Covid-19

Våre oppdaterte rutiner i forbindelse med coronavirus.

Vi følger retningslinjene gitt av Folkehelseinstituttet til enhver tid. Her er våre oppdaterte rutiner i forbindelse med koronaviruset:

Desinfisering: Vi desinfiserer med middel som inneholder minimum 70% alkohol.

Beskyttelsesutstyr: Renholdere bruker engangshansker gjennom rengjøringen. Hanskene kastes etter hver rengjøring. Dersom kundene er hjemme og det er ikke mulig å holde 1-meters avstand, så er renholdere pålagt å bruke munnbind.

Nærkontakt: Våre renholdere har fått informasjon om å begrense kontakt med andre mennesker. Så langt det lar seg gjøre skal renholderen alltid holde 1 meter avstand.

Positiv covid-19 test: Dersom en kunde har fått påvist koronasmitte vil rengjøringen utføres 2 uker etter kunden er friskmeldt.  

*kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/

Har du spørsmål eller ønsker tilbud?